Index of /main/p/pristine-tar/


../
pristine-tar_1.03.dsc               17-Aug-2012 12:18        1525
pristine-tar_1.03.tar.gz              17-Aug-2012 12:18        84629
pristine-tar_1.24.dsc               03-Aug-2012 21:24        1591
pristine-tar_1.24.tar.gz              03-Aug-2012 21:24       140498
pristine-tar_1.25+deb7u1.dsc            01-Jun-2013 18:44        1625
pristine-tar_1.25+deb7u1.tar.gz          01-Jun-2013 18:44       138874
pristine-tar_1.25.dsc               12-Jun-2012 16:08        1591
pristine-tar_1.25.tar.gz              12-Jun-2012 16:08       140763
pristine-tar_1.26.dsc               24-Feb-2013 23:23        1591
pristine-tar_1.26.tar.gz              24-Feb-2013 23:23       142223
pristine-tar_1.28.dsc               05-May-2013 05:51        1591
pristine-tar_1.28.tar.gz              05-May-2013 05:51       154483
pristine-tar_1.30.dsc               03-Nov-2013 17:50        1633
pristine-tar_1.30.tar.gz              03-Nov-2013 17:50       145438
pristine-tar_1.31.dsc               10-May-2014 14:35        1623
pristine-tar_1.31.tar.gz              10-May-2014 14:35       145938
pristine-tar_1.32.dsc               27-May-2014 20:10        1635
pristine-tar_1.32.tar.gz              27-May-2014 20:10       145985
pristine-tar_1.33.dsc               25-Feb-2015 19:53        1724
pristine-tar_1.33.tar.gz              25-Feb-2015 19:53       144697
pristine-tar_1.34.dsc               22-May-2016 10:54        1690
pristine-tar_1.34.tar.xz              22-May-2016 10:54       129948
pristine-tar_1.35.dsc               25-Aug-2016 23:05        1705
pristine-tar_1.35.tar.xz              25-Aug-2016 23:05       138680
pristine-tar_1.35~0.dsc              08-Jul-2016 22:34        1731
pristine-tar_1.35~0.tar.xz             08-Jul-2016 22:34       130928
pristine-tar_1.36.dsc               31-Aug-2016 00:21        1432
pristine-tar_1.36.tar.xz              31-Aug-2016 00:21       140604
pristine-tar_1.37.dsc               31-Aug-2016 00:21        1432
pristine-tar_1.37.tar.xz              31-Aug-2016 00:21       142864
pristine-tar_1.38.dsc               26-Jan-2017 05:47        1472
pristine-tar_1.38.tar.xz              26-Jan-2017 05:47       169704
pristine-tar_1.39.dsc               02-Jul-2017 09:42        1448
pristine-tar_1.39.tar.xz              02-Jul-2017 09:42       169828
pristine-tar_1.40.dsc               19-Jul-2017 11:10        1448
pristine-tar_1.40.tar.xz              19-Jul-2017 11:10       263076
pristine-tar_1.41.dsc               31-Aug-2017 15:10        1448
pristine-tar_1.41.tar.xz              31-Aug-2017 15:10       264364
pristine-tar_1.42.dsc               08-Oct-2017 17:32        1804
pristine-tar_1.42.tar.xz              08-Oct-2017 17:32       281868
pristine-tar_1.43.dsc               14-May-2018 23:12        1775
pristine-tar_1.43.tar.xz              14-May-2018 23:12       282032
pristine-tar_1.44.dsc               17-May-2018 05:23        1775
pristine-tar_1.44.tar.xz              17-May-2018 05:23       282384
pristine-tar_1.45.dsc               30-Oct-2018 02:39        1775
pristine-tar_1.45.tar.xz              30-Oct-2018 02:39       283712
pristine-tar_1.46.dsc               24-Jan-2019 15:26        1804
pristine-tar_1.46.tar.xz              24-Jan-2019 15:26       284208