Index of /main/r/resolvconf/


../
resolvconf_1.46.dsc                17-Aug-2012 12:19        1116
resolvconf_1.46.tar.gz               17-Aug-2012 12:19        78574
resolvconf_1.65.dsc                03-Aug-2012 21:25        1074
resolvconf_1.65.tar.gz               03-Aug-2012 21:25        77461
resolvconf_1.66.dsc                03-Aug-2012 21:25        1108
resolvconf_1.66.tar.gz               03-Aug-2012 21:25        78617
resolvconf_1.67.dsc                19-Jun-2012 22:03        1076
resolvconf_1.67.tar.gz               19-Jun-2012 22:03        79002
resolvconf_1.70.dsc                24-Feb-2013 23:23        1053
resolvconf_1.70.tar.gz               24-Feb-2013 23:23        82725
resolvconf_1.71.dsc                25-Mar-2013 23:31        1087
resolvconf_1.71.tar.gz               25-Mar-2013 23:31        82616
resolvconf_1.72.dsc                13-May-2013 15:37        1087
resolvconf_1.72.tar.gz               13-May-2013 15:37        82703
resolvconf_1.73.dsc                02-Jul-2013 15:58        1098
resolvconf_1.73.tar.gz               02-Jul-2013 15:58        84143
resolvconf_1.74.dsc                27-Jul-2013 16:39        1098
resolvconf_1.74.tar.gz               27-Jul-2013 16:39        84505
resolvconf_1.75.dsc                14-May-2014 15:42        1708
resolvconf_1.75.tar.xz               14-May-2014 15:42        72068
resolvconf_1.76.1.dsc               27-Jan-2015 11:02        1712
resolvconf_1.76.1.tar.xz              27-Jan-2015 11:02        72328
resolvconf_1.76.dsc                13-Oct-2014 13:21        1704
resolvconf_1.76.tar.xz               13-Oct-2014 13:21        72232
resolvconf_1.77.dsc                11-May-2015 18:11        1704
resolvconf_1.77.tar.xz               11-May-2015 18:11        72252
resolvconf_1.78.dsc                28-Aug-2015 15:35        1704
resolvconf_1.78.tar.xz               28-Aug-2015 15:35        72504
resolvconf_1.79.dsc                20-May-2016 17:05        1704
resolvconf_1.79.tar.xz               20-May-2016 17:05        72672
resolvconf_1.80.dsc                11-Dec-2019 00:20        1483
resolvconf_1.80.tar.xz               11-Dec-2019 00:20        72856
resolvconf_1.81.dsc                20-Dec-2019 06:54        1483
resolvconf_1.81.tar.xz               20-Dec-2019 06:54        72900
resolvconf_1.82.dsc                04-Jan-2020 00:17        1483
resolvconf_1.82.tar.xz               04-Jan-2020 00:17        72968